نقدی بر تحلیل انتخاباتی ماهنامه مهرنامه
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از حماسه 24 خرداد که به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله) یک حماسه سیاسی بود و باطل السحر نقشه های شوم دشمنان شد، برخی از جریان های سکولار با تحلیل های ناقص و تک بعدی تلاش می کنند تا این حماسه را به نفع اندیشه و سلیقه خود مصادره کنند و به دولت جدید و نیروهای فکری و اجرایی آنها خط بدهند. اگر این قبیل تحلیل ها با نقد و ارزیابی جدی مواجه نشود و خطرات کج فهمی در تحلیل حادثه 24 خرداد هشدار داده نشود ممکن است موجب اشتباهات استراتژیک دولتمردان جدید شود و همان ضربه را به دولت اعتدال بزند که به دولت اصلاحات زد. سرمقاله ماهنامه مهرنامه با عنوان «دوم خرداد دوم» یکی از این قبیل تحلیل هاست که در این یادداشت به اختصار به بررسی آن پرداخته می شود.
دانلود