فلسفه و سینما (نقد محتوایی فیلم ماتریکس)
39 بازدید
محل نشر: ماهنامه معرفت/ شماره 85
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این مقاله، به بحث تعاملات فلسفه و سینما پرداخته شده است. ابتدا گزارشى از فیلم فلسفى و پرفروش «ماتریکس» آمده و سپس به تحلیل و بررسى این فیلم پرداخته می شود. در بخش «نقد و تحلیل فیلم»، بحث گسترش شکّاکیت و حیرانى در فیلم، که بسیار مورد توجه است، مطرح گردیده و براى توضیح بهتر، ابتدا انواع شک گرایى و سپس شک گرایى در فیلم ماتریکس توضیح داده شده و دلایل و شواهد متعددى بر ترویج سوفیسم و شکّاکیت در فیلم ارائه شده اند. در قسمت بعد، نظام تبیلغاتى و رسانه اى غرب به مثابه یک نظام منسجم، مورد بررسى قرار گرفته و با توجه به فیلم، شواهد متعددى ذکر شده اند که نگاه تک محصولى به محصولات فرهنگى غرب غلط است. در قسمت دیگر، صهیونیستى بودن این فیلم با دلایل متعدد اثبات شده است. سپس انواع نحله ها و فلسفه هاى مادى صهیونیستى، که فیلم آن ها را ترویج مى کند نیز بیان شده اند که به ترتیب عبارتند از: دئیسم، اومانیسم، سکولاریسم، پراگماتیسم، جبرگرایى و حس گرایى. در آخرین بخش مقاله، هشدارها و بایدهاى ضرورى در این خصوص آمده است تا ان شاءالله به سمت فردایى بهتر حرکت کنیم.
آدرس اینترنتی