فراتحلیل تاریخی مقام معظم رهبری از 250 سال مبارزه سیاسی و فرهنگی اهل بیت (ع)
88 بازدید
تاریخ ارائه : 3/25/2014 6:52:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

كتاب «انسان 250 سال» كه حاوي بيانات مقام معظم رهبري (مدظله) درباره زندگي سياسي ـ مبارزاتي ائمه معصومين (عليهم السلام) است (انتشارات صهبا، تهران، 1390)، كتابي پرمغز در تحليل حركت تاريخي اهل بيت (عليهم السلام) به شمار مي رود.

اين كتاب بيش از آنكه يك كتاب تاريخي صرف باشد، يك فراتحليل تاريخي است كه به جاي شرح و تفصيل زندگي ائمه (عليهم السلام)، به نقش هر يك از معصومين (عليهم السلام) در تحول و تكامل تاريخي جامعه شيعي مي پردازد. مقام معظم رهبري (مدظله) معتقدند که زندگي ائمه (عليهم السلام) علي رغم تفاوت هاي ظاهري، در حقيقت، زندگي مستمر يك انسان 250 سال است كه مي خواهد با حركت مرحله به مرحله و يكپارچه و پيوسته، به سوي مقصد واحدي كه جامعه مهدي است، سير كند.

ايشان جريان امامت را به چهار دوره تقسيم مي كنند كه عبارتند از:

1. دوره سكوت و همكاري (بيست و پنج سال ميان رحلت پيامبر (صلی الله عليه و آله) تا آغاز خلافت اميرالمؤمنين(عليه السلام))؛

2. دوره به قدرت رسيدن چهار سال و نه ماه خلافت امير المؤمنين (عليه السلام) و چند ماه خلافت امام حسن (عليه السلام))؛

3. دوره شروع كار نيمه مخفي (بيست سال ميانه صلح امام حسن (عليه السلام) و حادثه شهادت امام حسين (عليه السلام)؛

4. دوره تعقيب و ادامه مبارزه تشكيلاتي در برنامه اي درازمدت.

در اين كتاب، مسئله كادرسازي، شبكه سازي و ايجاد تشكيلات منسجم و پنهاني توسط اهل بيت (عليهم السلام) براي مبارزه همه جانبه سياسي و فرهنگي با خلفاي جور، به شكلي جذاب و شيوا و عميق توضيح داده شده است. مقام معظم رهبری (مدظله) توضيح می دهند که درک موضوع انسان 250 ساله را در سال 1350 پيدا کرده اند که اين مطلب نشان می دهد که اين تفکر تاريخی از آن دوران در ذهن معظم له وجود داشته است و مبتنی بر اين تفکر، انقلاب کرده اند و مبتنی بر اين تفکر، به رهبری انقلاب اسلامی پرداخته اند و اين شبکه سازی عظيم امت حزب الله در کشور و در کشورهای ديگر و ... محصول این نوع حکمت و بصیرت بوده است.

به طور كلي در اين كتاب با مباني و محتواهاي ناب و كمياب در خصوص يكي از مهم ترين برهه هاي تاريخ بشر مواجه مي شويد، كه مي تواند دركي عميق از تحولات حال و آينده نيز به ما بدهد. اين كتاب را حتی مي توان در مراكز و محافل علمي به عنوان كتاب درسي به رسميت شناخت.